Spotkanie „Trzcianka dla Ukrainy”

Najnowsze Polityka Trzcianka Ukraina Wydarzenia
Na Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Krzysztofa W. Jaworskiego burmistrza Trzcianki, przygotowane specjalnie dla przybyłych do miasta uchodźców pod hasłem „Trzcianka dla Ukrainy”. Było to już kolejne spotkanie, jednak pierwsze w formie targów. Celem wydarzenia było przedstawienie ofert pomocy i wsparcia, jakie zapewniają obywatelom Ukrainy poszczególne instytucje z naszej gminy.
Otwierając spotkanie, włodarz Trzcianki przywitał gości i przedstawił gospodarzy poszczególnych stanowisk, opisując zakres informacji, jakie można było od każdego z nich uzyskać:
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Inspektorat w Czarnkowie) udzielał informacji m.in. na temat oferty dla osób, które mają dzieci, elektronicznych wniosków o świadczenie rodzinne 500+. Na co dzień najbliższy oddział ZUS znajduje się w Czarnkowie lub Pile, a wczoraj mieszkańcy mieli okazję skorzystać z ich usług w Trzciance,
  • Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury przedstawiła możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci i dorosłych, a na czas spotkania zapewnili naszym najmłodszym gościom animacje. Dodatkowo cały zespół BPiCK służył informacją na temat Centralnego Punktu Zbiórki Darów, który do końca miesiąca działa jeszcze przy placu Pocztowym, a następnie przenosi się do CUS – u przy ul. Broniewskiego,
  • Muzeum Ziemi Nadnoteckiej zaprezentowało swoją ofertę, związaną z możliwościami poznania naszego miasta zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
  • Szkoły Podstawowe oraz przedszkola i żłobki służyły informacjami o rekrutacji dzieci do szkoły oraz o mającym powstać w maju punkcie opieki nad dziećmi do lat 3,
  • Organizacje społeczne reprezentowała KORA, która odpowiada za zbiórkę darów przewożonych do Ukrainy oraz ogólną pomoc na rzecz uchodźców,
  • Kluby sportowe (Lubuszanin Trzcianka i UKS Copal) oraz Młodzieżowy Dom Kultury oferowały możliwość zapisu na zajęcia dla dzieci i młodzieży.
  • Centrum Usług Społecznych informowało m.in. o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, o zasiłkach rodzinnych, o wsparciu żywnościowym, o wsparciu dla gospodarzy goszczących obywateli Ukrainy,
  • Powiatowy Urząd Pracy filia w Trzciance odpowiadał za informacje na temat ofert pracy,

Urząd Miejski Trzcianki w trakcie spotkania rejestrował obywateli Ukrainy, nadawał numery pesel, zakładał karty na start, otwierając tym drogę do kolejnych działań. Mieszkający w Trzciance obywatele Ukrainy przybyli tłumnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, a na zakończenie Krzysztof W. Jaworski życzył im komfortowego pobytu w Trzciance oraz szybkiego unormowania się sytuacji w Ukrainie.
Natalia Bakinowska
Urząd Miejski Trzcianki

Referat Promocji, Kultury i Sportu.