Spotkanie z nowym dzielnicowym

Najnowsze Wydarzenia Złotów
Wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, rozmawiał dziś z nowym dzielnicowym – posterunkowym Andrzejem Winiarskim.
W spotkaniu udział brał również kierownik Posterunku Policji w Lipce, st. asp. Fabian Grzybowski, będący służbowym zwierzchnikiem nowego dzielnicowego. Podobnie jak w czasie wcześniejszej rozmowy, głównym tematem było omówienie przyszłej współpracy władz gminy z funkcjonariuszami.
Wójt Buława zwrócił uwagę na istotne jego zdaniem problemy w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy i przedstawił oczekiwania mieszkańców w stosunku do pracy policji. Przy okazji omówiono też funkcjonowanie punktu przyjęć interesantów w Zakrzewie. W pierwszym półroczu 2022 r. głównym celem nowego dzielnicowego będzie znaczące obniżenie zjawiska niewłaściwego parkowania samochodów przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie.
W imieniu własnym oraz policji zachęcamy do współdziałania i współpracy z nowym dzielnicowym.
Kontakt do post. Andrzeja Winiarskiego:
📞 tel. 786-936-599
📧 e-mail: dzielnicowy.zakrzewo@po.policja.gov.pl
Podległy rejon służbowy: gmina Zakrzewo – miejscowości: Zakrzewo, Śmiardowo Złotowskie, Kujan, Kujanki, Drożyska Wielkie, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Wersk, Osowiec, Głomsk, Głomsk-Poborcze, Czernice, Stara Wiśniewka, Nowa Wiśniewka, Ługi oraz Prochy.
  • źródło: Gmina Zakrzewo (Facebook), Marek Buława