Zebranie organizacyjne z sołtysami

Najnowsze Wydarzenia Złotów
W Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyła się narada sołtysów z władzami gminy. Spotkanie rozpoczęło się od symbolicznej minuty ciszy ku czci ś.p. Sołtysa Alfonsa Skrentnego, który odszedł pod koniec zeszłego roku. W zebraniu, które miało charakter organizacyjny, uczestniczyli wójt Marek Buława, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Doroszuk, sekretarz Aneta Buława-Żak oraz skarbnik Damian Czajka.
Wójt Marek Buława przedstawił sytuację społeczno-ekonomiczną gminy w oparciu o tegoroczny budżet i omówił najważniejsze inwestycje, jak również zadania z funduszu sołeckiego, które będą realizowane w poszczególnych miejscowościach. Ustalono, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną nie zostanie ustalony odgórny harmonogram zebrań wiejskich, bo ich organizacja w najbliższym czasie może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. Niemniej jednak wójt Marek Buława zapewnił, że w przypadku zwołania takich spotkań na pewno się na nich pojawi.
Sekretarz Aneta Buława-Żak przeprowadziła krótkie szkolenie związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich ochroną w świetle przepisów w związku z wykonywanymi przez sołtysów obowiązkami. Ponadto przewodniczący Krzysztof Doroszuk poinformował o powołaniu komisji statutowej, bo koniecznością jest dostosowanie zapisów tego dokumentu do zmieniających się regulacji ustawowych. Omówione zostały również kwestie organizacyjne współpracy na linii sołtysi-urząd.
Zebranie zakończyło się częścią wolnych wniosków i interpelacji sołtysów, które dotyczyły najważniejszych tematów i problemów związanych z życiem w poszczególnych miejscowościach.
  • źródło: Gmina Zakrzewo (Facebook), Marek Buława