Sprawdzili Piaszczyste i Płocie

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W dniach od 27 czerwca do 2 lipca funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile z Jednostki Ratowniczo ? Gaśniczej PSP Nr 2 przeprowadzili rozpoznania operacyjne strzeżonych kąpielisk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,tj. jeziora Piaszczyste i Płocie.

Na zdjęciu widnieją strażacy w trakcie przeprowadzania kontroli strzeżonych kąpielisk na terenie powiatu pilskiego.

Podczas ćwiczeń zapoznano się z wyznaczonymi miejscami do wodowania jednostek pływających i drogami dojazdowymi. Nurkowie wyposażeni w maski pełnotwarzowe i łączność podwodną przeprowadzili ćwiczenia polegające na przeszukaniu dna akwenu wyznaczonej strefy kąpieliska metodą wahadłową? mówi mł. ogn. Karol Subdarzewski z KP PSP w Pile.

Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą!

(Red.)

Fot. mł. asp. Bartłomiej Michalski, KP PSP Piła