Taras widokowy w Radolinie udostępniony

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

RADOLIN. W sobotę, 26 czerwca br., dokonano symbolicznego udostępnienia tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie, z którego rozlega się wspaniały widok na Dolinę Noteci. Teraz przyrodę podziwiać można także za pomocą specjalnej lunety.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez budowę tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie. Operacja ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny oraz służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Przedmiotem projektu jest stworzenie w Radolinie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego. Zaprojektowana inwestycja w pełni wykorzystuje walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz unikalne ukształtowanie terenu.

Dzięki wsparciu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, gmina Trzcianka pozyskała na to zadanie 71 265,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW na lata 2014 ? 2020.

Po krótkiej uroczystości, zebrani zostali zaproszeni na wspólną zabawę i poczęstunek do Radolina.

Dawid Czyż
UM Trzcianka