Sprawili zaporę przeciwpowodziową, która miała obronić domostwa przed wodą

Chodzież Interwencje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Na terenie powiatu chodzieskiego rozpoczął się pierwszy dzień ćwiczeń centralnego odwodu operacyjnego, pod kryptonimem „WODA 2022″. Manewry zaplanowano na 2 dni, na terenie miejscowości Margonin.
W ćwiczeniach wzięli udział wyznaczone pododdziały wchodzące w skład centralnego odwodu operacyjnego (COO) Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. wielkopolskiego. W pierwszym dniu ćwiczeń na miejsce zgrupowania przybyły siły i środki kompanii specjalnej WIELKOPOLSKA 3. Celem ćwiczeń jest weryfikacja struktury i funkcjonowania pododdziałów,
sprawdzenie ich możliwości taktyczno-technicznych podczas powodzi oraz przeprowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej.
Powyższe ma na celu ustalenie stopnia przygotowania sił i środków COO do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach powstałych w wyniku powodzi.
Podczas pierwszego dnia ćwiczeń strażacy z kompani specjalnej WIELKOPOLSKA 3 m.in. sprawili zaporę przeciwpowodziową, która miała obronić domostwa zlokalizowane w pobliżu zbiornika wodnego przed zalaniem. Zastępy sprawdziły możliwości ewakuacyjne drogą wodną z użyciem łodzi. Przećwiczono również manewrowanie łodzią, reagowanie na awarię silnika stanowiącą zagrożenie dla ratowników, holowanie łodzi, obieranie kursu na wskazane współrzędne oraz podejmowanie osób znajdujących się w wodzie.
W drugim dniu ćwiczeń do punktu przyjęcia sił i środków przybyły zastępy wchodzące w skład kompani specjalnej WIELKOPOLSKA 4. Założenia zaplanowane na ten dzień dotyczyły m.in. budowy wydajnego systemu przepompowywania wody do wskazanych akwenów. Strażacy sprawdzali możliwości przepompowania wody w zakresie maksymalnej
wydajności i odległości.
Na czas ćwiczeń zawiązano sztab, którego zadaniem było wsparcie kierującego działaniem ratowniczym w zarządzaniu siłami i środkami, pomoc w organizacji działań ratowniczych we współpracy z lokalnymi strukturami zarządzania kryzysowego oraz
współpraca z innymi podmiotami i instytucjami w zakresie zwalczenia zagrożenia powodziowego.
Ćwiczenia odwiedził Starosta Chodzieski wraz zastępcą i przedstawicielami chodzieskiego starostwa. W dwudniowych ćwiczeniach udział wzięło łącznie ponad 120 strażaków i 30 pojazdów.
Opracowanie: Wydział Operacyjny KW PSP w Poznaniu
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń WODA 2022 na terenie powiatu chodzieskiego w miejscowości Margonin.
Zdjęcia: 1
-8 kpt. Artur Binkowski (KP PSP Chodzież), 9
-10 (portal Chodzieskie Służby
Alarmowo).