Sprzedaż mobilna artykułów spożywczych i napojów w wybranych pociągach PKP Intercity

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

PKP Intercity opublikowało zapytanie rynkowe dotyczące usługi sprzedaży mobilnej artykułów spożywczych i napojów w wybranych pociągach PKP Intercity, w których nie ma wagonu lub miejsca gastronomicznego.

Usługa polegałaby na prowadzeniu sprzedaży mobilnej dot. artykułów spożywczych oraz napojów ciepłych i zimnych, z wyłączeniem napojów alkoholowych. Miałaby być ona zapewniona w wybranych pociągach kategorii InterCity (IC) i Twoich Linii Kolejowych (TLK), w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego i których czas przejazdu wynosi powyżej 5 godzin, co służyłoby pasażerom i spełniało wszelkie wymogi i dogodności podczas podróżowania. Przez sprzedaż mobilną PKP Intercity rozumie sprzedaż prowadzoną za pomocą wózków-minibar, gdzie wykonawca byłby zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia sprzedaży mobilnej, w tym m.in. minibarów, termosów, jednorazowych naczyń, jak również zaopatrywania się w artykuły spożywcze. PKP Intercity jest otwarte na negocjacje i rozmowy dotyczące sposobu świadczenia usługi.

Red.