Stara Łubianka bez ośrodka zdrowia

Interwencje Najnowsze Senior Wydarzenia Zdrowie
SZYDŁOWO. Jakiś czas temu na stronie Urzędu Gminy pojawił się komunikat, że pomimo pojętych różnych działań zmierzających do pozyskania nowego lekarza rodzinnego w Starej Łubiance, ostatecznie żadna z przychodni nie zdecydowała się na utworzenie tam filii swojej placówki.
-Nasz początkowy entuzjazm i nadzieja związana z wyrażeniem zgody przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie znalazła odzwierciedlenia w pozyskaniu podmiotu chętnego do zabezpieczenia opieki medycznej w tym miejscu – mówi wójt Tobiasz Wiesiołek, i dodaje, że mieszkańcy, którzy byli pacjentami doktora Olszewskiego, powinni zapisać się do nowego lekarza w wybranej przez siebie placówce zdrowia.
Najbliższy ośrodek zdrowia znajduje się w Jaraczewie. Niestety, lekarz nie jest w stanie przyjąć już więcej pacjentów. W związku z tym mieszkańcy Starej Łubianki po podstawową pomoc medyczną jeżdżą do Piły bądź Wałcza. A najczęściej są to przecież osoby schorowane, stare, bądź niepełnosprawne. Nie brakuje dzieci.
-W momencie odejścia doktora Olszewskiego na emeryturę zakończyły się także wizyty domowe u chorych. Brakuje też pielęgniarki środowiskowej – żali się jedna z mieszkanek.
Wójt Tobiasz Wiesiołek rozesłał pisma do pilskich lekarzy rodzinnych z informacją o możliwości utworzenia w Starej Łubiance placówki POZ, jednak pozostał bez pozytywnej odpowiedzi. Jak podaje, jedyną szansą na rozwiązanie problemu jest utworzenie filii poradni, która zapewniłaby pomoc medyczną chociażby 2-3 dni w tygodniu. Miejmy nadzieję, że problem jak najszybciej zostanie rozwiązany.