Starosta spotkał się z samorządowcami.

Złotów

ZŁOTÓW. Starosta złotowski Ryszard Goławski spotkał się z burmistrzem Złotowa Adamem Pulitem oraz podsumował miniony rok z burmistrzem Okonka Andrzejem Jasiłek.

Tematem spotkania było podsumowanie współpracy w minionym 2022 roku i działań na rzecz rozwoju miasta Złotowa, jako stolicy powiatu złotowskiego. Burmistrz Adam Pulit nakreślił plany rozwojowe i inwestycyjne w ramach programu „Wielkopolskie Zdroje”, skupiając się na rozwoju sektora przedsiębiorczości oraz szkolnictwa ponadpodstawowego, które prowadzone jest rzez samorząd powiatowy. Jak podkreśla burmistrz Adam Pulit, miasto chce uruchomić „biuro karier”, którego zadaniem, poprzez wsparcie samorządu powiatu złotowskiego, będzie wspieranie młodych ludzi, stojących przed podjęciem decyzji o wyborze kariery zawodowej – jako jej początek – szkoły, jako odpowiedniego kierunku kształcenia. Do współpracy w tym temacie miasto zaprosiło zewnętrzną firmę. To ona ma przeprowadzić badanie rynku pracy, a co za tym idzie, pomóc młodzieży w wyborze zawodu, na który jest zapotrzebowanie.

Starosta złotowski Ryszard Goławski, współpracując z samorządowcami z terenu powiatu złotowskiego, jest otwarty na wszelkie propozycje, wspierające rozwój lokalnej społeczności, wspólnie z burmistrzem Okonka Andrzejem Jasiłek podsumowali miniony rok. Określili ramy współpracy w rozpoczynającym się 2023 roku.

Starosta podziękował burmistrzowi Andrzejowi Jasiłkowi za bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju powiatu złotowskiego i jego mieszkańców. Złożył także gratulacje z okazji przyjętego budżetu miasta i gminy Okonek na 2023 rok. Jak podkreśla burmistrz Andrzej Jasiłek gmina w 2023 roku przeznaczy na inwestycje 22 mln złotych. Dodaje, że część z nich będzie realizowana wspólnie z samorządem powiatu złotowskiego. Jak zapewniają samorządowcy będą to nie tylko drogi i chodniki.

złotow-powiat.pl