Rządowe wsparcie dla powiatu złotowskiego

Złotów

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wsparł kwotą 6 mln złotych inwestycję powiatową pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”.

W ramach prac wykonano:

– Przebudowa i modernizacja zasilania trafostacji i wymiana agregatów prądotwórczych

– Modernizacja pracowni endoskopowej i zakup sprzętu medycznego

– Prace inwestycyjne-rozbudowa Centrum Zdrowia Psychicznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

– Wymiana trzech kotłów gazowych i układu technologicznego kotłowni

– Zakup dwóch sterylizatorów i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni

zlotow-powiat.pl