STOP pożarom traw ? apel

Chodzież Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
CHODZIEŻ. W ciągu zaledwie kilku kwietniowych dni Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży już siedmiokrotnie musiało dysponować zastępy gaśnicze do pożarów traw. Spaleniu uległo łącznie około 11,7 ha traw i nieużytków.
Pomimo ciągłych apeli i prób tłumaczenia, jak niebezpieczne mogą być takie pożary ( m.in. poprzez informowanie w ramach kampanii ?Stop pożarom
traw!?), najczęściej dochodzi do tych zdarzeń na przełomie zimy i wiosny. Przyczyną tych pożarów niejednokrotnie są podpalenia, ale nie tylko. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.
Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym ? ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się
szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które
niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr.
Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży apeluje i przestrzega, że kto w sposób nieostrożny obchodzi się z ogniem, w wyniku czego
spowodował pożar podlega karze aresztu lub grzywny. W ramach kampanii ?STOP pożarom traw? została również uruchomiona strona internetowa
http://www.stoppozaromtraw.pl/ ? można na niej oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w zakładce
?PORADY? http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.
mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia z akcji: archiwum JRG
Zdjęcia edukacyjne: KG PSP