STRAŻAK Z CHODZIEŻY WYRÓŻNIONY

Chodzież Najnowsze Wydarzenia
Podczas zmiany służbowej funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży wręczona została decyzja o przyznaniu nagrody Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Wyróżniony kpt. Jakub Stoupiec, który na co dzień pełni służbę w sekcji kontrolno – rozpoznawczej chodzieskiej komendy, jest członkiem Kompanii Honorowej Województwa Wielkopolskiego, z którą reprezentował województwo wielkopolskie w trakcie Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 06 maja br. w Warszawie oraz podczas Wojewódzkich Obchodów
Dnia Strażaka, które odbyły się 20 maja br. roku w Pleszewie.
Udział w Centralnych i Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka poprzedzone zostały wielkogodzinnymi intensywnymi treningami, które przyniosły oczekiwany efekt – Kompania Honorowa Województwa Wielkopolskiego wzorowo wykonała swoje zadania.
Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: kpt. Artur Binkowski (KP PSP Chodzież).