Święto Policji 2020 w Czarnkowie

Czarnków Najnowsze Wydarzenia

   CZARNKÓW. Wczoraj w auli czarnkowskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, które w kalendarzu przypada na dzień 24 lipca. Policjantom zostały wręczone nominacje na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia oraz wyróżnienia. Była to również okazja, aby podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich codzienne zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Data święta polskiej Policji jest szczególna dla policjantów i pracowników Policji, a rok 2020 wyjątkowy, gdyż to właśnie w tym roku przypada 95. rocznica służby kobiet w Policji oraz 30-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

W tym roku, zachowując zasady bezpieczeństwa z powodu pandemii koronowirusa, uroczystość była skromniejsza, niż w latach poprzednich. Bez udziału większej ilości zaproszonych gości, bez przedstawicieli mediów oraz bez zdjęć. Niemniej jednak miała wyjątkowy i szczególny charakter, przede wszystkim dla awansowanych, wyróżnionych i odznaczonych. Oprócz mundurowych i pracowników Policji w akademii uczestniczył Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Feliks Łaszcz oraz Burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla.

Tegoroczne obchody Święta Policji rozpoczęły się 19 lipca br. mszą św. w kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie, którą koncelebrował ksiądz Krzysztof Sobkowiak, kapelan czarnkowskich policjantów.

Dalsze uroczystości odbyły się w dniu 21 lipca br. O godzinie 09:00 Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek wraz z I Zastępcą mł. insp. Adamem Filipem złożyli kwiaty pod pomnikiem ku czci policjantów z terenu powiatu czarnkowskiego pełniących służbę w jednostkach Policji Państwowej na terenie kraju, zamordowanych w ZSRR w 1940 roku.

Następnie o godzinie 12.00 w auli czarnkowskiej komendy rozpoczęła się akademia. Poprzedzona została złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Czarnkowie przez dowódcę uroczystości i wprowadzeniem Sztandaru czarnkowskiej komendy.

Po powitaniu wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości przystąpiono do nadawania odznaczeń państwowych i resortowych, awansów oraz wyróżnień.

Podczas obchodów wojewódzkich Święta Policji w Poznaniu Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony zostanie Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. szt. Adam Szuszkowski.

Natomiast podczas obchodów organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Poznaniu decyzją jego Przewodniczącego Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej, wręczony zostanie Komendantowi Powiatowemu Policji w Czarnkowie insp. Piotrowy Ryżkowi, z kolei Brązowy Medal NSZZ Policjantów otrzyma koleżanka Dorota Fąferek.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z dnia 3 lipca 2020 roku, Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej z rąk Wiceprzewodniczącej Zarządu Terenowego w Czarnkowie Doroty Fąferek oraz Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie insp. Piotra Ryżka otrzymały:

– Ilona Janiszewska,

-Karolina Górzna-Kustra.

Srebrnym medalem NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego odznaczono:

– Tomasza Gruszkiewicza,

– Lucynę Pawlaczyk,

– Małgorzatę Sygnecką,

– Damiana Stachowiaka,

– Daniela Durmę,

– Dariusza Wichra,

– Krzysztofa Bielejewskiego,

– Małgorzatę Kołodziejczak,

– Urszulę Fąferek,

– Janusza Fąferek.

Brązowy Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego otrzymali:

– Krzysztof Rybarczyk,

– Adam Rowicki,

-Dariusz Naplocha,

-Adam Szuszkowski,

– Fabian Rybarczyk,

– Robert Leśniewski.

Rozkazem personalnym Nr 2630/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, przedterminowo na stopień starszego aspiranta Policji mianowana została asp. Justyna Przybył.

Na stopień aspiranta sztabowego Policji, awansowała st. asp. Izabela Kolasa.

Na stopień starszego aspiranta Policji, mianowani zostali:

-asp. Tomasz Gruszkiewicz,

-asp. Łukasz Nowak,

-asp. Sławomir Okuński,

-asp. Jarosław Rieger.

Na stopień aspiranta Policji, awansowali:

-mł. asp. Marcin Gapski,

-mł. asp. Piotr Kolassa,

-mł. asp. Przemysław Kowalski,

-mł. asp. Tomasz Nowacki,

-mł. asp. Sylwia Pertek,

-mł. asp. Ewelina Waśko,

-mł. asp. Marcin Zdanowski.

Na stopień młodszego aspiranta Policji, mianowani zostali:

-sierż. szt. Ilona Kołodeńska,

-sierż. szt. Marek Orłowski,

-sierż. szt. Tomasz Sikora,

-sierż. szt. Natalia Stróżyńska,

-sierż. szt. Angelika Tromska,

-sierż. szt. Michał Woźnicki.

Na stopień sierżanta sztabowego Policji, awansowali:

-st. sierż. Maciej Kasperczak,

-st. sierż. Piotr Maćkowiak,

-st. sierż. Edyta Nowakowska,

-st. sierż. Krystyna Pakowska,

-st. sierż. Marika Szymanowska,

-st. sierż. Joanna Śmierzchalska,

Na stopień starszego sierżanta Policji, mianowani zostali:

-sierż. Tomasz Golon,

-sierż. Anna Grzybowska,

-sierż. Marcin Nisiewicz,

-sierż. Robert Skorupski.

Na stopień sierżanta Policji, awansowali:

-st. post. Tomasz Dołęski,

-st. post. Maciej Lejman.

Na stopień starszego posterunkowego Policji, mianowani zostali:

-post. Ewelina Bednarek,

-post. Jakub Knap,

-post. Adam Minkiszak,

-post. Oskar Sobolewski,

-post. Dawid Wojtysiak,

-post. Hubert Zawadzki,

-post. Jakub Schwerkolt.

Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie wyróżnił wszystkich podległych pracowników cywilnych przyznając im po dwa dni urlopu.

Również Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Feliks Łaszcz, nagrodził listem gratulacyjym następujących policjantów:

-asp. szt. Marcina Żukowskiego,

-asp. Sławomira Okuńskiego,

-sierż. szt. Bartosza Aktanarowicza,

-asp. Jarosława Riegera,

-podkom. Mariusza Pańkowa,

-sierż. szt. Piotra Ratajczaka,

-asp. szt. Marcina Skotarczyka,

-asp. Leszka Krzyśko,

-asp. Adama Ciesiółkę,

-asp. szt. Radosława Szmugę.

Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy skierowali pod adresem policjantów gratulacje, życzenia, podziękowania i słowa uznania za codzienną służbę.

Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie swoje wystąpienie rozpoczął od odczytania okolicznościowego adresu nadesłanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ? insp. Piotra Mąki. W dalszej kolejności insp. Piotr Ryżek podziękował swoim policjantom i pracownikom Policji za zaangażowanie w realizację zadań służbowych oraz wzorową pracę. Pogratulował im otrzymanych awansów i wyróżnień. Niestety z uwagi na obecną sytuację Pan Komendant złożył osobiste podziękowania za przekazane życzenia, gratulacje i dotychczasową współpracę jedynie na ręce Starosty i Burmistrza Czarnkowa. Lecz w swoim przemówieniu podziękował za pomoc, wsparcie i przesłane życzenia z okazji Święta Policji, również przedstawicielom parlamentu, pozostałym władzom samorządowym naszego powiatu, jednostkom Policji, instytucjom publicznym, zaprzyjaźnionym służbom, inspekcjom i strażom, organom wymiaru sprawiedliwości, a także osobom prywatnym.

Po przemówieniach dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Czarnkowie o zakończeniu tegorocznych obchodów Święta Policji.

Karolina Górzna-Kustra