Święto Policji w KPP w Chodzieży

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

   CHODZIEŻ. Święto Policji zostało ustanowione w 1995 roku i przypada 24 lipca ? w rocznicę powołania w 1919 roku przez Sejm Ustawodawczy II Rzeczpospolitej Policji Państwowej. W tym roku przypada również 95 rocznica powołania Policji Kobiecej. Coroczna uroczystość z okazji Święta Policji jest doskonałą okazją do nagrodzenia i awansowania wyróżniających się funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.

W komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży Uroczysta Zbiórka z okazji Święta Policji odbyła się 14 lipca. Z uwagi na trwający stan epidemii oraz obostrzenia sanitarne uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej i wzięli w niej udział funkcjonariusze i pracownicy chodzieskiej jednostki. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Chodzieży kom. Piotrowi Gruszce. Następnie lektor odczytał list skierowany do policjantek, policjantów i pracowników Policji, przesłany przez Starostę Chodzieskiego pana Mirosława Juraszka.

W dalszej części uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży podziękował policjantom za codzienną ciężką, pełną poświęcenia służbę. Słowa uznania skierował również do pracowników Policji, przede wszystkim dziękując za zaangażowanie w wykonywanie swojej pracy na rzecz prawidłowego funkcjonowania chodzieskiej jednostki Policji.

Podziękowania złożył również Przewodniczący Terenowego Związku Zawodowego NSZZ Policjantów KPP w Chodzieży pan Artur Simiński, który następnie wręczył 23 policjantom medale związkowe.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.
W tym roku zaszczytu tego dostąpiło 26 funkcjonariuszy. 1 policjantka otrzymała awans przedterminowy.

Ponadto decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży wyróżniono 2 pracowników Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

 Asp. Karolina Smardz-Dymek