Szejnfeld na konferencji: Wielkopolska Konkurencyjna

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

„Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”, to konferencja skierowana przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na zaproszenie organizatorów swój pogląd na temat bieżących potrzeb biznesu oraz wyzwań dla pracodawców i pracobiorców w perspektywie krótkookresowej, średnio i długookresowej przedstawił senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczących Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP oraz przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorami Konferencji był Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o., Prezydent Miasta Piły oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski. Konferencja odbyła się 27 lipca br., w hotelu Arche w Pile.

Celem Konferencji skierowanej do przedsiębiorców z Piły i Wielkopolski Północnej było przedstawienie kompleksowej oferty Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju  (EFR) adresowanej do lokalnych przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas spotkania zaprezentowano przede wszystkim produkty finansowe WFR, które umożliwiają:

Podczas konferencji wystąpili m.in. senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczących Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP oraz przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Jacek Bogusławski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Głowski, prezydent Miasta Piły, Grzegorz Marciniak, prezes Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej oraz Wojciech Marcinkiewicz, prezes Zarządu WFR, a także eksperci Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Anna Karmowska 

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile