Szejnfeld w Senacie: Łączyć nas powinny: Niepodległość! Wolność! Demokracja! Praworządność!

kraj Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia
„Jeśli historia ma nas łączyć, to w walce o demokrację i wolność, w walce o prawa człowieka i obywatela, w walce o praworządność!” – mówił senator Adam Szejnfeld podczas uroczystości otwarcia w Senacie historycznych dwóch wystaw.
05.10.2022 Warszawa
Otwarcie 2 polaczonych wystaw poswiecone 100 – leciu powstania Zwiazku Polakow w Niemczech
Fot. Tomasz Paczos
Marcin Buława, wójt gminy Zakrzewo, Barbara i Henryk Szopińscy z Domu Polskiego w Zakrzewie, Katarzyna Łoza, dyrektor I LO w Bytomiu i Joanna Późniak, dyrektor I LO w Kwidzynie. W uroczystości udział wzięli organizatorzy uroczystości:
senator Halina Bieda, senator Kazimierz Kleina, senator Adama Szejnfeld oraz senator Leszek Czarnobaj.
W gmachu Senatu RP, z inicjatywy senatorów Kazimierza Kleiny i Adama Szejnfelda w ramach 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, oraz senatorów Haliny Biedy i Leszka Czarnobaja, w zakresie upamiętnienia historii szkół imienia „Rodła”, odbyła się wielka uroczystość otwarcia przez pana Marszałka, prof. Tomasza Grodzkiego dwóch wystaw: wystawy pt. Związek Polaków w Niemczech: Ludzi-Idee-Pamięć”. Wystawa, ta została przygotowana przez zespół państwa Barbary i Henryka Szopińskich z Domu Polskiego w Zakrzewie oraz wystawa pt. „Spod znaku Rodła”, która powstała z pomocą Dyrekcji i
Młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie.
Kultywowanie polskości, naszych obyczajów, kultury ważne jest zawsze i wszędzie – i w ojczyźnie, i na obczyźnie. Dlatego zwłaszcza tym, którzy opowiedzenie się za Polską w pięciu dzielnicach Związku Polaków w Niemczech w czasach hitleryzmu przypłacili cierpieniem, a nawet życiem, winni jesteśmy nie tylko pamiętać, ale i szacunek” – powiedział Marszałek
Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając dwie wystawy związane z 100. rocznicą powstania Związku Polaków w Niemczech – „Spod znaku Rodła” oraz „100-lecie utworzenia Związku Polaków w Niemczech” „Jeśli historia ma nas łączyć, to w walce o demokrację i wolność, w walce o prawa człowieka i obywatela, w walce o praworządność!” – mówił podczas uroczystości otwarcia wystaw senator Adam Szejnfeld.
Dzisiejsza uroczystość jest przysłowiową „wisienką na trocie” całorocznego cyklu imprez i uroczystości poświęconych pamięci twórców Związku Polaków w Niemczech. Rozpoczęliśmy ten cykl w dniu 14 stycznia br. złożeniem w Zakrzewie kwiatów na
grobie ks. Bolesława Domańskiego z okazji 150-lecia jego urodzin. Co istotne ksiądz Domański był Patronem Polaków w Rzeszy Niemieckiej oraz oddanym działaczem Związku Polaków w Niemczech pełniąc, od 1933r. aż do śmierci, funkcję prezesa Związku. Cykl uroczystości w wielu miejscach kraju i w kilku województwach zakończyliśmy „Debatą Pięciu Marszałków” w Domu Polskim w Zakrzewie. Dzisiaj zatem nasza uroczystość centralna w Warszawie, wieńczy dzieło wspominania, oddawania hołdu i pamięci. Ale na tym nie powinno się zakończyć, bowiem i w Zakrzewie, podczas debaty marszałków, i dzisiaj zastanawiamy się czym powinna być dla nas historia. Mówi się, że nauczycielką. A jeśli tak, to musimy pamiętać, iż niepodległość, iż wolność, iż demokracja, iż praworządność nie są nam dane raz na zawsze. Teraz w Polsce od kilku już lat, a w Europie od 24 lutego br. przekonujemy się, że to nie jest tylko wyświechtany slogan, że niepodległość i wolność, że demokrację i
praworządność możemy zawsze stracić, także i w dzisiejszych czasach, mimo że od dekad żyjemy w pokoju. Pamiętajmy o tym i każdego zatem dnia dbajmy o pokój, o niepodległość, o wolność, o demokrację i o praworządność! – tym apelem zakończył swoje wystąpienie senator Adam Szejnfeld.
Marszałek Grodzki zwracając się do licznie przybyłej młodzieży szkół spod znaku „Rodła” powiedział m.in.: „ Chodzicie do szkół, które są spadkobierczyniami i kontynuatorkami wielkiej myśli polonijnej, kiedyś zwalczanej (…), a teraz, w wolnej Polsce tak pięknie kontynuowanej przez wasze pokolenie. To jest znakomity przykład, że sztafeta pokoleń trwa, że kultywujemy nasze tradycje niezależnie od kraju, w którym przychodzi nam żyć.
I my w Senacie rozumiemy to doskonale, ponieważ Senat opiekuje się Polonią na całym świecie, w tym oczywiście Polonią zgromadzoną w Związku Polaków w Niemczech, z którym nieodłącznie związany jest Znak Rodła i Pięć Prawd Polaków”
– podkreślił marszałek. „Teraz na szczęście za naszą zachodnią granicą świat wygląda lepiej, ale za wschodnią granicą toczy
się wojna” – przypomniał marszałek prof. Tomasz Grodzki, podkreślając, że Ukraińcy walczą o to, by nikt nie negował istnienia narodu ukraińskiego. „Ci ludzie walczą o to samo, o co myśmy walczyli w czasach zaborów, prześladowań i w czasach komunizmu. Dlatego jesteśmy im winni wszelkie możliwe wsparcie, czemu Polacy wyraz dali w sposób wzbudzający podziw
na całym świecie” – powiedział marszałek.
Na pamiątkę uroczystości Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył dyrektor Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie Barbarze Szopińskiej, radnemu wojewódzkiemu, przewodniczącemu Komisji Kultury Sejmiku w Wielkopolsce, Henrykowi Szopińskiemu, dyrektor I LO w Bytomiu Katarzynie Łozie, dyrektor I LO w Kwidzynie Joannie Późniak oraz marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi kopie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech.
Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie pana Marszałka Tomasza Grodzkiego i senatora Adama Szejnfeld z mieszkańcami Ziemi Złotowskiej. Na spotkaniu tym pojawili się również posłowie obradującego równolegle Sejmu, a w wśród nich m.in. Małgorzata Janyska, Rafał Grupiński, Waldy Dzikowski i Kazimierz Plocke. W spotkaniu
uczestniczył także marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który serdecznie podziękował marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu za gościnę Senatu, a Wielkopolanom, którzy zjechali na uroczystość, zaangażowania w kultywowanie tradycji i historii oraz wielkopolskich wartości takich, jak praca od podstaw oraz działalność ogranicza.
****
W związku z przypadającą w roku 2022 setną rocznicą powstania Związku Polaków w Niemczech w gmachu Senatu do 21 października br. prezentowane są dwie ekspozycje. Pierwsza z nich, zatytułowana „100-lecie utworzenia Związku Polaków w Niemczech”, prezentowana jest w Senacie z inicjatywy senatorów Kazimierza Kleiny i Adama Szejnfelda.
Ma ona na celu upamiętnienie spuścizny kulturalnej, gospodarczej i politycznej Związku Polaków w Niemczech, który przez stulecie działa na rzecz ochrony interesów polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej na ziemiach niemieckich.
Druga wystawa „Spod znaku Rodła” prezentuje wydarzenia związane z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez historie polskich szkół na terenie ówczesnych Niemiec. Wystawa została zorganizowana przez senator Halinę Biedę i senatora Leszka Czarnobaja, a przygotowana przy współpracy młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Ukazuje ona historię powstania pierwszego polskiego gimnazjum na terenie Niemiec w 1932 r. oraz polskiego gimnazjum w Kwidzynie w 1937 r.
Źródło: Senat
Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile