Szukamy chętnych na darmowe stypendium!

Czarnków Edukacja Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

CZARNKÓW. Dwa bony o wartości 25 000 zł każdy ? to ?prezent? od władz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Wsparcie trafi do dwóch chętnych absolwentów szkół, prowadzonych przez powiat czarnkowsko-trzcianecki. Wsparcie dotyczy zarówno absolwentów tegorocznych jak i absolwentów z lat poprzednich, którzy chcą kontynuować edukację na studiach dziennych licencjackich w WSHiU w Poznaniu. Otrzymane wsparcie związane jest z  pokryciem 100% kosztów czesnego na wybranym kierunku studiów na okres 3 lat edukacji w  Uczelni.

Możliwość skorzystania z bonu ufundowanego przez WSHiU w Poznaniu w wysokości  25 tyś. złotych na cały okres pobierania nauki w Uczelni, jest znakomitą szansą dla 2 chętnych uczniów, gotowych podjąć kształcenie na jednym z wybranych przez siebie kierunku dziennych studiów licencjackich. Oferta stwarza możliwość studiowania w nowoczesnej uczelni, posiadającej bardzo atrakcyjną bazę dydaktyczną oraz znakomitą kadrę naukową. Uważam, że warto ją rozważyć  – mówi Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pod numerem telefonu 660 747 770 lub mailowo: r.jablonowski@pct.powiat.pl, w sprawie omówienia szczegółów związanych ze skorzystaniem z bonu ufundowanego przez Uczelnię.

Akcja jest kontynuacją działań, zapoczątkowanych w poprzednim roku akademickim, kiedy właścicielka przeznaczyła na ten cel kwotę 1 miliona złotych. W ubiegłym roku bon edukacyjny  na ucznia wynosił 15 000,00 zł w bieżącym roku jest to aż 25 000,00 zł.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego. Powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia stawia na ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując ją jako nieodzowny element kształcenia.

Podstawowym zadaniem, zgodnie z jej statutem, jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, czemu służą, oprócz kierunków studiów licencjackich i magisterskich, również różnego rodzaju studia podyplomowe czy kursy doskonalenia zawodowego. Uczelnia oferuje swoim studentom szeroki wachlarz możliwości. Zainteresowani mogą studiować obecnie na jednym z pięciu wydziałów tj. zarządzanie, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo narodowe, administracja i pedagogika. Od najbliższego roku akademickiego funkcjonować będą dodatkowo cztery wydziały; finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka oraz dziennikarstwo. Więcej szczegółowych informacji o uczelni można znaleźć na: wshiu.pl

Ludwika Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie