Tablica pamiątkowa patrona Szpitala Powiatowego w Czarnkowie

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia
3 kwietnia 2023 r. w Czarnkowskim Szpitalu odbędzie się uroczystość nadania Szpitalowi Powiatowemu w Czarnkowie imienia doktora Ryszarda Surmy – zmarłego 5 lat temu wybitnego lekarza pediatry, człowieka skromnego i wyjątkowego, oddanego do końca bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi. Lekarza, który swoją ziemską misję wypełniał najpiękniej.
Inicjatywa wyboru doktora Ryszarda Surmy na patrona Szpitala Powiatowego w Czarnkowie poparta została stanowiskami Rady Miasta Czarnków, Rady Gminy Czarnków oraz Rady Gminy Lubasz. Pozytywnie zaopiniowana została przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz środowisko pracowników szpitala.
Czarnkowski Szpital utworzył konto, na którym gromadzone będą środki na tablicę pamiątkową, która zostanie odsłonięta w szpitalu 13 kwietnia. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć tę piękną inicjatywę, zapraszamy i dziękujemy.
Wpłaty prosimy przekazać na konto:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ; 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
98 8951 0009 0000 1948 2000 0120
Na tablicę pamiątkową dr Ryszard Surma
MCK Czarnków
Fot. Piotr Mańczak