Torba medyczna dla OSP Kaczory

Piła Regiony

W dniu wczorajszym, w siedzibie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile, Kierownik Placówki Grzegorz Płachta przekazał torbę ratownictwa medycznego dla OSP Kaczory, reprezentowanej przez Naczelnika Pana Dariusza Zachariasza.

Torba została pozyskana dzięki staraniom Posła na Sejm RP Pana Marcina Porzucka.

Właściwe doposażenie wozów bojowych leży również w interesie Lasów Państwowych, stąd obecność i troska o OSP Kaczory Pana Tomasza Michnowicza Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaczory.

Korzystając ze spotkania Strażacy informowali o bieżących potrzebach mających wpływ na funkcjonowanie OSP.

#KRUS #NadleśnictwoKaczory #OSPKaczory

#SpołecznaOdpowiedzialnośćLasówPaństwowych

Anna Furmańczyk