Trwa realizacja kolejnych inwestycji drogowych

Inwestycje Na sygnale Najnowsze Podróże Wydarzenia Złotów
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna – Skic – do skrzyżowania na Górkę Klasztorną oraz drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów – Nowy Dwór. Obydwie inwestycje realizowane są ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Dodatkowo inwestycja na odcinku Kleszczyna – Skic została wsparta przez Lasy Państwowe za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
Koszt realizacji pierwszej inwestycji, to kwota: 2 523 042,97 zł, z czego kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 261 521,48 zł. Wkład własny powiatu złotowskiego, to kwota 1 261 521,49 zł, z czego 957 100 zł pochodzi z budżetu Lasów Państwowych.
Koszt drugiej inwestycji, to kwota 1 125 298,22 zł, z czego kwota dofinansowania, to 532 033,25 zł. Wkład własny samorządu powiatu złotowskiego, to kwota 593 264,97 zł. Inwestycje mają zostać oddane do użytku do 30 listopada br.
(ab)
fot. Wiesław Fidurski