Wyróżnienia dla policjantów

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pile odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której funkcjonariusze zostali wyróżnieni nagrodami finansowymi Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego za szczególne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego.

9 listopada bieżącego roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej pilskiej jednostki miała miejsce uroczysta zbiórka, w której uczestniczył Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Komendant Powiatowy Policji w Pile podinsp. Marcin Kowalski wspólnie ze swoim zastępcą nadkom. Robertem Kossakiem, kadrą kierowniczą jednostki oraz gronem osiemnastu funkcjonariuszy pełniących na co dzień służby na terenie powiatu pilskiego. Uroczysta zbiórka z uwagi na zachowanie reżimu sanitranego odbyła się bez udziału dodatkowych gości.

Celem uroczystości było wyróżnienie zebranych policjantów za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Komendant Powiatowy Policji w Pile wspólnie ze Starostą Pilskim podziękowali funkcjonariuszom za trud włożony w realizację codziennych zadań oraz za zaangażowanie, które przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na ulicach miasta oraz powiatu pilskiego. Wyrazili również przekonanie, że dzisiejsze nagrody będą dodatkową motywacją do realizacji kolejnych przedsięwzięć i działań prewencyjnych, które jeszcze bardziej ograniczą występowanie niebezpiecznych zjawisk w naszym regionie.

Następnie zostały wręczone rozkazy oraz wyróżnienia dla polcijantów:

 1. asp. szt. Szymon Pawłowski
 2. asp. szt. Piotr Szafrański
 3. asp. szt. Radosław Wadowski
 4. asp. Juliusz Konopa
 5. asp. Olimpia Kubińska
 6. mł. asp. Małgorzata Dłużak
 7. mł. asp. Andrzej Piszczek
 8. sierż. szt. Bartłomiej Kozłowski
 9. sierż. szt. Grzegorz Ozga
 10. sierż. szt. Joanna Robaszkiewicz
 11. st. sierż. Piotr Majewski
 12. st. sierż. Mateusz Rosa
 13. st. sierż. Wojciech Zeszot
 14. sierż. Jarosław Skowiera
 15. sierż. Bartosz Nowak
 16. sierż. Dawid Szczepski
 17. st. post. Maciej Brandt
 18. post. Kacper Weisfeld

fot. Rober Judycki

sierż. Magdalena Szukajło