Trzcianka otrzymała dofinansowanie na rewitalizację Parku Seniora

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

W czwartek, 15 czerwca br., w Dzienny Domu Senior w Trzciance podpisano umowę, dzięki której gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000, 00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na rewitalizację Parku Seniora.

 

Swoje podpisy na umowie złożyli: Jacek Bogusławski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof W. Jaworski – Burmistrz Trzcianki oraz Joanna Zieńko – Skarbnik Gminy.

Park Seniora zlokalizowany jest przy dworcu kolejowym w Trzciance. Jego rewitalizacja zakłada utworzenie ogrodu sensorycznego zaprojektowanego dla seniorów, dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Oprócz funkcji rekreacyjnych będzie też pełnił rolę rehabilitacyjną oraz edukacyjną.

trzcianka.pl