Turniej Rocznicowy 2023r

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia

W sobotę 18 marca Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Czarnkowie na swojej Strzelnicy w Sarbce zorganizowało Turniej Rocznicowy. Po przerwie zimowej chętnie wracamy na strzelnicę aby spotkać się w znajomym gronie i trochę sprawdzić się w konkurencjach strzeleckich. Pierwszy taki Turniej odbył się po rejestracji w KRS reaktywowanego Bractwa Kurkowego w Czarnkowie.

To już 25 lat liczy sobie nasza organizacja. W otwarciu Turnieju wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych w osobach pana Andrzeja Tadli Burmistrza Miasta Czarnków oraz Z-cy Burmistrza Krzysztofa Madaja, Wójta Gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka oraz Księdza Proboszcza Krzysztofa Makosza. Brat Ryszard Kaźmierczak otrzymał gratulacje i pamiątkę z okazji ukończenia 75 roku życia.

Każdy Turniej zaczynamy od odśpiewania hymnu Bractw Kurkowych. Prezes przedstawił regulamin turnieju a Ks. Krzysztof Makosz poświecił tarcze strzeleckie.  Jeszcze tylko wystrzał z armaty i wspólne zdjęcie i możemy zaczynać. Na Nasz turniej przybyli członkowie Bractw z Budzynia i Mieściska oraz bardzo licznie sympatycy strzelectwa. Rywalizacja była zacięta a chętnych do strzelania dużo. Atrakcją było strzelanie z karabinka AR15 sztandarowej broni szturmowej NATO ale najwięcej emocji jak zwykle wzbudzało strzelanie na odległość 100 m, w tym do Naszej najważniejszej  Tarczy,  Rocznicowej. A oto wyniki Turnieju:

Tarcza Rocznicowa

 1. Janusz Malinowski – KBS Czarnków
 2. Krystian Nowak – KBS Czarnków
 3. Krzysztof Radeberg – KBS Czarnków

Pistolet kal. 5,6 mm

 1. Wojciech Woźniak (50/50 pkt) – KBS Mieścisko
 2. Janusz Kryczka (48/50pkt) – KBS Czarnków
 3. Krystian Nowak (44/50 pkt) – KBS Czarnków

Pistolet kal. 9 mm

 1. Wojciech Woźniak (28/30 pkt) – KBS Mieścisko
 2. Krzysztof Radeberg (27/30 pkt) – KBS Czarnków
 3. Krystian Nowak (26/30 pkt) – KBS Czarnków

Tarcza Losowa (odl. 50m)

 1. Grzegorz Norkowski – KBS Czarnków
 2. Ryszard Kaźmierczak – KBS Czarnków
 3. Janusz Malinowski – KBS Czarnków

Karabinek szybki (odl. 50 mb)

 1. Mikołaj Zawadzki – 7,98 sek. – niezrzeszony
 2. Paweł Przychodniak 11,3 sek. – KBS Czarnków
 3. Tadeusz Kabat 12 sek. – KBS Budzyń

Tarcza Punktowa 50 m

 1. Krystian Nowak – KBS Czarnków
 2. Wojciech Woźniak – KBS Mieścisko
 3. Tadeusz Kabat – KBS Budzyń

Tarcza Towarzyska (odl. 50m)

 1. Helena Jasińska-Przychodniak -KBS Czarnków
 2. Wojciech Woźniak – KBS Mieścisko
 3. Stanisław Tomczyk – KBS Mieścisko

Tarcza Burmistrza Miasta Czarnków (odl. 50m)

 1. Zenon Zawadzki – KBS Czarnków
 2. Wojciech Woźniak – KBS Mieścisko
 3. Helena Jasińska-Przychodniak -KBS Czarnków

Tarcza Bracka (odl. 50m)

 1. Paweł Przychodniak – KBS Czarnków
 2. Janusz Kryczka – KBS Czarnków
 3. Stanisław Tomczyk – KBS Mieścisko

Tarcza Punktowa 100m

 1. Krystian Nowak – KBS Czarnków
 2. Janusz Malinowski – KBS Czarnków
 3. Paweł Przychodniak – KBS Czarnków

Tarcza urodzinowa Brata Ryszarda Kaźmierczaka (odl. 100m)

 1. Mikołaj Zawadzki – niezrzeszony
 2. Helena Jasińska-Przychodniak -KBS Czarnków
 3. Edward Gierczyk – niezrzeszony

Na zakończenie Turnieju tradycyjnie strzelaliśmy do Kura:

 1. Janusz Malinowski – KBS Czarnków
 2. Edward Gierczyk – niezrzeszony
 3. Tadeusz Kabat – KBS Budzyń

Sezon otwarty! Zapraszamy na Nasze Turnieje ( następny odbędzie się 3-go maja) oraz do korzystania ze strzelnicy.

 

Helena Jasińska- Przychodniak