ARESZT ZA ROZBÓJ

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Policjanci z jednostki policji w Wałczu zatrzymali 50 letniego mężczyznę, który dokonał przestępstwa rozboju. Dzisiaj sędzia Sądu Rejonowego w Wałczu wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło w gminie Mirosławiec po godzinie 19.00. 50 letni sprawca wtargnął do mieszkania pokrzywdzonego i przy użyciu noża kuchennego zażądał wydania mu pieniędzy. Ofiara wydała sprawcy pieniądze w kwocie blisko 200 złotych, po czym oprawca oddalił się. Krótko po zdarzeniu wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali sprawcę, który trafił do policyjnego aresztu, a dzisiaj przed oblicze Sądu.

Sędzia Sądu Rejonowego w Wałczu wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowym aresztowania podejrzanego na okres 3 miesięcy. Przestępstwo rozboju jakiego dopuścił się 50 letni mężczyzna zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.

Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.