UCZNIOWIE Z POWIATU WAŁECKIEGO WYRÓŻNIENI W KONKURSIE FILMOWYM DLA UCZNIÓW „BEZPIECZNIE W ZACHODNIOPOMORSKIEM – POMAGAMY I SŁUŻYMY”.

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chwiramie gm. Wałcz zostali wyróżnieni w konkursie filmowym, adresowanym do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

Dzisiaj(11.12.br.) pięcioro z nich wraz z opiekunem otrzymało nagrody rzeczowe i dyplomy przekazane przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Wyróżnienia zostały wręczone w szkole przez policjantów dzielnicowych wałeckiej jednostki. Tematem przewodnim konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań oraz podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach, poprzez stworzenie krótkiego materiału filmowego, promującego znajomość zasad pierwszej pomocy.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu oraz opiekunowi,  jak również dyrekcji szkoły. Tym samym zachęcamy inne placówki do udziału w policyjnych konkursach. Konkurs był organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Szczecinie.