Ułatwiamy wybór szkoły

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEZ.  W imieniu organizatorów zapraszamy młodzież do uczestnictwa w Powiatowych Prezentacjach Edukacyjnych, które odbędą się 7 i 8 lutego 2019 roku. W pierwszym dniu przeznaczone będą dla uczniów klas III gimnazjów, w drugim dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Zapraszamy do zapoznawania się z naszymi szkołami ponadpodstawowymi w godzinach od 8.30 do 13.15.

Często zdarza się, że młodzież ma problem z wyborem zawodu i drogi dalszego kształcenia. By wyjść naprzeciw potrzebom lepszego poznania możliwości i nakreślenia swojej przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, samorząd powiatu od kilku lat organizuje wydarzenia mające wspomóc młodych ludzi w dokonaniu świadomych wyborów. Powiatowe Prezentacje Edukacyjne wpisują się znakomicie w nowe zadania stawiane przed oświatą ? są aktywną formą doradztwa zawodowego, którego realizacja jest jednym z kierunków rozwoju edukacji, nakreślonych przez MEN.

Tegoroczna edycja jest tym bardziej istotna, że dotyczy dwóch roczników absolwentów: gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej. Patronat nad imprezą obejmuje starosta chodzieski, a samorząd powiatu funduje dla uczestników drobne upominki. Jak co roku, koordynatorem Prezentacji Edukacyjnych jest Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Chodzieży.

Powiat Chodzieski