Ulica Cicha czeka na lifting

Najnowsze Piła

PIŁA. I wszystko wskazuje na to, że się doczeka. Przetarg na to zadanie został już ogłoszony.

Roboty zostaną wykonane na ulicy Cichej oraz początkowym fragmencie ulicy Dembowskiego tj. do lasu.  Będą  polegały na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej (na fragmencie) i warstwy ścieralnej.                                                                                                                            Przetarg na zadanie ogłoszony został 3 sierpnia b.r.  Termin składania ofert upływa dnia 20 sierpnia b.r. Termin wykonania prac  –  w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

(WM)

 Źródło: UM  Piła