Uroczysko zwyciężyło

Kultura Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. 15 listopada w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance odbył się III Turniej Jednego Wiersza o “Złote Pióro Iłły”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Laboratorium Słowa w ramach projektu ?Słowo daję?.
Na konkurs zgłoszono 17 wierszy, do udziału w Finale Turnieju zaproszono
8 autorów. Przed przystąpieniem do prezentacji utworów uczestnicy wzięli udział  w warsztatach dykcji oraz emisji głosu prowadzonych przez Teatr Poezji Lotka.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Zuzanna
Przeworska (poetka, prezes Fundacji Literackiej im. A. Bartol, dziennikarka, wydawca) oraz Jan Janusz Tycner (instruktor teatralny, poeta, pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu).
Zwycięzcą tegorocznego Turnieju Jednego Wiersza za bogatą metaforykę i
osadzenie poezji w historii kultury został Robert Jacek Pikuła za wiersz pt. ?Uroczysko?. Przyznano również wyróżnienie dla Bartosza Sokulskiego za wiersz o tematyce patriotycznej pt. ?Na to kolejne stulecie? oraz wyróżnienia dla: Magdaleny Żyhałko, Alicji Czempińskiej, Dominiki Kasztelan oraz Elżbiety Panert-Mumot.
Nagroda w głosowaniu publiczności w postaci cennej publikacji książkowej trafiła do Dominiki Kasztelan za wiersz pt. ?Lalka?.
Poza konkursem za zgodą Jury swoje wiersze zaprezentowała również Nikola Juszczak, która ze względu na zbyt młody wiek nie mogła wziąć udziału w Turnieju.
Jury podkreśliło wysoki poziom Turnieju oraz wyraziło nadzieję na jego
kontynuację, a także na opublikowanie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
PD
 Fot. BPiCK Trzcianka