Uroczyste ślubowanie i awanse w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W dniu 19 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym oraz uczniowie klasy technikum o profilu wojskowym i strażackim złożyli uroczyste ślubowanie.

Podczas uroczystości, która odbyła się na boisku szkolnym obecni byli: Dyrekcja ZSpT w Pile, grono pedagogiczne, rodzice jak również przedstawiciele służb mundurowych: ppłk Maciej Betka – Dowódca 122 blp WOT w Dolaszewie, mł. inspektor Leszek Koźmiński – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Pile, podinsp. Marcin Kowalski KPP w Pile, mjr Bogdan Stasiak – Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Pile oraz st. kpt. Paweł Kamiński – Zastępca Komendanta KP PSP w Pile.

Po ślubowaniu nastąpiła druga część uroczystości – awansowanie kadetów klas programowo wyższych. W uroczystości ślubowania wzięli udział ich starsi koledzy. W tym roku awans otrzymało 145 kadetów z klas mundurowych, którzy spełnili jednocześnie dwa określone na poziomie minimum kryteria awansowe: ocena z zachowania minimum dobry oraz ocena bardzo dobry z przedmiotu profilowanego. Czwórka kadetów, w drodze specjalnego wyróżnienia za szczególne zasługi na rzecz Szkoły, otrzymała awans o dwie gwiazdki. Certyfikaty wręczył im wicedyrektor Piotr Halama. Na uroczystości odśpiewano również specjalnie przygotowany „Marsz Teatralnej”, który na tę okazję przygotowali nauczyciele klas mundurowych pani Kinga Mikołajewska i pan Roman Powolny.

 

  Mateusz Kociński