Ustawa antycovidowa przyjęta z poprawkami senatora Adama Szejnfelda

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wałcz Wydarzenia Złotów

Senat przyjął korzystne dla przedsiębiorców poprawki senatora Adama Szejnfelda do ustawy antycovidowej. Przewidują one przede wszystkim wprowadzenie do systemu prawa możliwości odwoływania się przez przedsiębiorców od negatywnych decyzji w sprawie przyznania firmom pomocy państwa w czasie pandemii. Przyjęto też korzystne poprawki dotyczące najemców lokali w galeriach handlowych, którym zakazywano prowadzenia działalności gospodarczej w czasie lockdownu. Senator Szejnfeld nie zapomniał też o sprzyjających rozwiązaniach dla sklepików szkolnych.

Senat w dniu 18 czerwca br. rozpatrzył projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 403). Ustawa przewiduje m.in. rozwiązania dotyczące przedsiębiorców, najemców galerii handlowych, sklepików szkolnych, firm turystycznych i ich klientów czy spraw związanych z przyznawaniem i spłatą wsparcia państwa. Odnosi się ona także do niektórych innych kwestii ważnych publicznie, jak kwestie zatrudnienia w służbie więziennej, sprawy związane z rejestracją samochodów, czy dotyczące takich dziedzin, jak sztuka filmowa lub muzealnictwo.

Senat uchwalając ustawę przyjął jednocześnie korzystne dla przedsiębiorców poprawki senatora Adama Szejnfelda. Przewidują one przede wszystkim wprowadzenie prawa odwołania się przez przedsiębiorcę od negatywnych decyzji w sprawie przyznania jego firmie pomocy w czasie pandemii. Rozwiązania takie powinny być oczywistością, ale do tej pory przepisy przygotowywanie przez rząd PiS takich rozwiązań nie przewidywały, mimo, że wnosił o to także Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przyjęto również korzystne poprawki dotyczące najemców lokali w galeriach handlowych, którym zakazywano prowadzenia działalności gospodarczej w czasie lockdownu. Chodzi o wyeliminowanie po pierwsze daty 14 marca 2020 zawarcia umowy między stronami jako warunku dającego podstawę do skorzystania z przepisów ustawy oraz po drugie takie doprecyzowanie przepisów, by na bazie ich błędnych interpretacji nie mogło następować obowiązkowe i automatyczne przedłużanie umów najmu o pół roku za każdy okres zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych.

Senator Szejnfeld nie zapomniał też o sprzyjających rozwiązaniach dla sklepików szkolnych poprzez lepsze doprecyzowanie przepisów zaproponowanych przez rząd. Chodzi w nich o to, by w zakresie działalności sklepików nie trzymano się ściśle formalnego kryterium PKD prowadzonej przez nie działalności.

Senat skreślił też w ustawie dwa proponowane przez rząd artykuły dające nowe uprawnienia premierowi, które nie są jednak związane, ani z omawianą ustawą, ani z pandemią. 

Ustawa teraz, wraz z przyjętymi poprawkami, trafi do Sejmu.

Anna Karmowska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda