Ustawa o obronie Ojczyzny – fundament nowej siły Wojska Polskiego

Najnowsze Polityka Wydarzenia

„Przyjęcie ustawy o obronie Ojczyzny jest bardzo ważnym wydarzeniem, ale w gruncie rzeczy jest dopiero początkiem procesu wzmacniania polskich sił zbrojnych. Ustawa stanowi bardzo ważny fundament do dalszego rozwoju. Co najmniej 3% PKB od przyszłego roku, które będzie przeznaczane na obronność oraz fundusz wsparcia sił zbrojnych to mechanizm finansowy, który umożliwi przyśpieszenie procesu modernizacji Wojska Polskiego. Ustawa to również fundament, na którym zwiększymy liczebnie Wojsko Polskie” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas inauguracji konferencji poświęconej ustawie o obronie Ojczyzny.

Szef MON w Akademii Sztuki Wojennej otworzył konferencję „Ustawa o obronie Ojczyzny – Nowa Siła Wojska Polskiego”. To pierwsza taka debata ekspercka od czasu uchwalenia ustawy z udziałem dowódców Wojska Polskiego i znawców tematyki wojskowości.

Uczestnicy podczas zaplanowanych dwóch paneli eksperckich dla żołnierzy oraz kandydatów: „Nowoczesne Siły Zbrojne” i „Zostań Żołnierzem”, rozmawiali  o rozwiązaniach, jakie daje ustawa w kontekście modernizacji Sił Zbrojnych, wprowadzania koncepcji obrony powszechnej i zwiększenia liczebności Wojska Polskiego.

Podczas panelu „Nowoczesne Siły Zbrojne”, z udziałem Wojciecha Skurkiewicza, sekretarza stanu w MON, gen. Jarosława Miki, dowódcy generalnego RSZ, płk dr Artura Kuptela, szefa Agencji Uzbrojenia czy dr hab. Piotra Grochmalskiego, dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych AszWoj, poruszone zostały kwestie związane z ustawą o obronie Ojczyzny jako fundament dla dalszego rozwoju Wojska Polskiego. Prelegenci poruszyli tematykę związaną z zwiększeniem liczebnym wojska i jego wyposażaniem w nowoczesny sprzęt. Omówione zostały m.in. zagwarantowane w ustawie mechanizmy finansowania, które w znaczącym stopniu umożliwią zwiększenie nakładów na obronność.

„Zostań Żołnierzem” – pod takim hasłem odbył się kolejny panel podczas konferencji z udziałem wiceministra Marcina Ociepy, sekretarza stanu w MON oraz kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP: dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej i dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Prelegenci poruszyli tematykę dotyczącą nowych rodzajów służby wojskowej jakie wprowadza ustawa o obronie Ojczyzny. Dowódcy dyskutowali ta temat rezerwy: aktywnej i pasywnej, a także o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Omówiono także mechanizmy rekrutacji, system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, zasady awansu w siłach zbrojnych czy możliwości szkolenia specjalistycznego i awansowania dla żołnierzy pozostających w służbie.

„Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy. 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych, zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, atak Rosji na Ukrainę, pokazuje, że mieliśmy rację, co do kierunków modernizacji, a także co do tego, że Wojsko Polskie musi być liczniejsze” – powiedział szef MON.

Podczas konferencji minister Błaszczak powołał płk. Mirosława Brysia na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Pułkownik Bryś objął także funkcję dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP”.

„Cieszę się, że misję przyjął pan pułkownik Mirosław Bryś, doświadczony oficer, jeszcze do niedawna dowódca warmińsko-mazurskiej brygady OT. Wcześniej m. in. zastępca dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej. Doświadczony oficer, doświadczony żołnierz. Jestem przekonany, że sprosta zadaniu, które przed nim stoi, że będzie rozwijał system powoływania rezerw, ale także będzie rozwijał system naboru do Wojsku Polskiego” – podkreślił minister.

Szef MON przypomniał, że ustawa zakłada zmiany, które zwiększą zainteresowanie służbą wojskową.

„Jestem przekonany, że dzięki całej gamie zachęt przedstawionej w ustawie młodzi ludzie będą decydowali o tym, żeby służyć w Wojsku Polskim. Nawet, jeśli nie zwiążą się z wojskiem zawodowo, to będą przeszkoleni, będą gotowi, żeby natychmiast stanąć do obrony Ojczyzny” – powiedział.

Obok zwiększenia liczebności wojska, ustawa o obronie Ojczyzny zagwarantuje finansowanie modernizacji technicznej Wojska Polskiego.

„To wszystko mamy udowodnione obserwując wojnę, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą. Chociażby fragment, ale jakże istotny, że ważna jest artyleria, ze ważne są siły pancerne, drony uderzeniowe. Zamówiliśmy je, w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego Bayraktary, drony produkcji tureckiej. Ale też w przyszłym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią rakiety HIMARS, rakiety o zasięgu do 300 km. Już w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafi system Patriot. Pierwsze baterie w ramach systemu Patriot. Będziemy ten system rozwijać, będziemy budować kolejne warstwy obrony przeciwlotniczej. To zadania, które możemy wypełnić dzięki ustawie o obronie Ojczyzny, dzięki mechanizmowi finansowemu, który jest w niej zawarty” – wskazał szef MON.

***

Konferencję poświęconą nowej Ustawie o obronie Ojczyzny zorganizowało Centrum Operacyjne MON oraz Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, think-tank działający przy Akademii Sztuki Wojennej. Dokument podpisany w minionym tygodniu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę zapewnia gotowy plan rozwoju Sił Zbrojnych RP.

Ustawa o obronie Ojczyzny kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m. in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony. Do głównych celów ustawy, która konsoliduje regulacje dotychczas znajdujące się w kilkunastu różnych ustawach należy m. in.: zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz daje możliwość lepszego wyszkolenia żołnierzy. Zapisy mają ułatwić także służbę ochotnikom, którzy chcieliby odbyć przeszkolenie. Stworzony zostanie nowy system zachęt dla kandydatów do służby.

Galeria ->>> Ustawa o obronie Ojczyzny – fundament nowej siły Wojska Polskiego