Pierwsze „trzynastki” już na kontach seniorów

Biznes kraj Polityka Senior

Wczoraj  ruszyły wypłaty trzynastej emerytury, dodatkowego świadczenia kierowanego do 9,7 mln seniorów. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści bez względu na dochody.

– Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł. Pierwsza transza świadczenia kierowana jest do ponad 1 mln seniorów. W ich portfelach znajdzie się dzisiaj ponad 1,2 mld zł  – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Trzynasta emerytura w 6 transzach

W tym roku „trzynastka” zostanie wypłacona w 6 transzach razem z kwietniowymi emeryturami. Dodatkowe świadczenie wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury, która w tym roku wynosi 1388,44 zł brutto i jest wyższa o 87,56 zł niż w 2021 roku. Świadczenie wypłacane jest dla ok. 9,7 mln seniorów.

Trzynasta emerytura wolna jest od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o inne świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Co ważne, od trzynastej emerytury nie jest pobierany również podatek od osób fizycznych.

Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów. Świadczenie to przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do świadczeń określonych w  ustawie.

W sumie z tytułu trzynastej emerytury do emerytów i rencistów trafi (w latach 2019-2022) ok. 47,8 mld zł.