Uwaga – ważny komunikat!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Spotkanie informacyjne na temat obowiązków związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków odbyło się wczoraj w siedzibie Nadnoteckiego Instytutu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Szkolenie to wspólna inicjatywa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski i Urzędu Miasta Piły.

Przypomnijmy. Powołanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, pomóc ma w konsekwentnym ograniczaniu szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Stąd też od 1 lipca 2021 roku, wprowadzono obowiązek złożenia w CEEB deklaracji, na temat wykorzystywanych źródeł ciepła i spalanych w nich rodzajów paliw. Do złożenia takich deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele i zarządcy budynków, w tym wielu przedsiębiorców.

Deklaracje należy złożyć w terminie:
– w przypadku istniejącego źródła ciepła do 30 czerwca 2022 roku;
– w przypadku nowo instalowanych źródeł ciepła, najpóźniej w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Podkreślamy jednocześnie, że zgodnie z przepisami za niezłożenie deklaracji w terminie, grozi kara grzywny.
Więcej informacji na ten temat oraz druki deklaracji do pobrania i wypełnienia, na stronie CEEB.

(pila.pl)