W poniedziałek ruszy remont ulicy Bydgoskiej

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Już w poniedziałek, 20 września rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Bydgoskiej. Będzie to kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego przed kilkoma laty, które ma poprawić estetykę i zmienić rozwiązania drogowe w tej części miasta.

W latach wcześniejszych dzięki środkom własnym gminy udało się przeprowadzić roboty na odcinku od stadionu żużlowego do przejazdu kolejowego. Wówczas na dwóch ważnych skrzyżowaniach wybudowano ronda, przejścia dla pieszych wyposażono w sygnalizację, ułożono nawierzchnię nowych ciągów pieszo-rowerowych.

Kolejny etap to kontynuacja tych prac. Tym razem przebudowywane skrzyżowanie z ulicą Roosevelta po wcześniejszym poszerzeniu zachowa sygnalizację świetlną. Tak jak poprzednio, wykonane zostaną ciągi pieszo-rowerowe, ułożona zostanie nowa nawierzchnia jezdni. Przejścia dla pieszych na wysokości Domu Seniora oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli również wyposażone zostaną w sygnalizację świetlną.

Roboty na ulicy Bydgoskiej w latach wcześniejszych były już przedmiotem wniosku o dofinansowanie rządowe, co dotąd nie spotykało się z rozstrzygnięciem umożliwiającym szybką przebudowę ulicy. Niemniej i w tym roku gmina ponownie złożyło taki wniosek licząc na przychylność Prezesa Rady Ministrów.

Wyłonionym przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile wykonawcą jest Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.. Prace powinny trwać około 9 miesięcy, a ich koszt to blisko 6,7 mln złotych.

Pierwszym elementem inwestycji będzie wymiana nawierzchni chodników, co nie powinno powodować dużych utrudnień w ruchu. Zadaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz wykonawcy będzie ograniczanie większych uciążliwości w późniejszym okresie.


Zarząd Dróg i Zieleni