UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na ul. Sikorskiego!

Czarnków Inwestycje Najnowsze
Informujemy, mieszkańców Czarnkowa, że w poniedziałek 09.01.2023 r. wykonawca robót przystępuje do realizacji II etapu prac budowalnych związanych z rozbudową ul. Sikorskiego.
Etap ten obejmował będzie obszar skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Siedmiogóra oraz z ul. Krzyżową. Prace budowlane polegać będą na przebudowie obecnego układu ulic na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo. W związku z powyższym wprowadzona zostanie nowa czasowa organizacja ruchu wyłączająca z ruchu skrzyżowanie objęte robotami budowlanymi.
Ulica Sikorskiego na odcinku od al. Brzezińskiej do skrzyżowania ulic Poznańskiej i Chodzieskiej będzie drogą bez przejazdu, podobnie jak al. Brzezińska, która na czas prowadzenia prac budowlanych będzie również otwarta dla ruchu dwukierunkowego.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu zaplanowane zostały objazdy dla wyłączonego z ruchu odcinka drogi:
1. Obwodnicą miasta Czarnków,
2. ul. Lipową, ul. Jesionową i ul. Rolną.
Szczegółowy plan zamknięcia dróg oraz przebiegu objazdów przedstawiony został na załącznikach graficznych.
Szacowany okres prowadzenia prac budowlanych dla przedmiotowego etapu wynosi około dwa i pół miesiąca.
Okres może ulec zmianie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Miasto Czarnków