W Krajence powstanie nowa promenada

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

KRAJENKA. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Stefan Kitela podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie budowy promenady wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w Krajence. Koszt tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 800 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy pokryją środki zewnętrzne.

Nasz samorząd, na realizację wszelkich zadań inwestycyjnych, stara się pozyskiwać środki pozabudżetowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować więcej zadań, a co za tym idzie, polepszyć jakość życia mieszkańców naszej gminy, co jest priorytetem w mojej pracy. Nasza gmina rozwija się i jest to widoczne. Cieszymy się, że złożony przez nasz urząd wniosek zyskał dofinansowanie. To nie pierwszy raz, kiedy udało nam się pozyskać środki zewnętrzne ? mówi burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Stefan Kitela.

Inwestycja, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020, zostanie zrealizowana w dwóch etapach.

Etap pierwszy budowy rozpocznie się na wysokości ul. Szkolnej (pomiędzy budynkiem tutejszej parafii, a domem przedpogrzebowym), w dół, w stronę kościoła św. Anny, w kierunku mostu przy starym młynie. Dalej promenada prowadzić będzie wzdłuż rzeki Głomii, przy przystanku PKS.

Drugi etap rozpocznie się od drogi wewnętrznej, prowadzącej do krajeńskiego boiska Orlik, wzdłuż drogi wojewódzkiej 188, skręcając wzdłuż brzegu rzeki do tzw. mostku szkolnego. Przy końcu ścieżki ? na odcinku przy mostku szkolnym ? powstanie pomost pływający, który będzie służył osobom spływającym kajakami. Wzdłuż ścieżki poprowadzone zostanie także oświetlenie. Zamontowane zostaną lampy ledowe, zasilane przez system fotowoltaiczny, zainstalowany na budynku krajeńskiego PKS. Na promenadzie staną także ławeczki i kosze na śmieci. Inwestycja ma zostać zrealizowana w okresie 2 lat. Promenada będzie miała 466 metrów długości.

(Red.)

 Źródło: krajenka.pl