W Lipce powstaje miejsce pamięci na 100-lecie odzyskania niepodległosci

Najnowsze Wydarzenia Złotów

Z profilu UG w Lipce

LIPKA. “Odpowiadając na pytanie mieszkańców informujemy że, modernizacja placu będzie polegała na utworzeniu alejki (100 m2). Obelisk zostanie przeniesiony w centrum placu i podświetlą go dwa reflektory. Przy alejce ustawimy dwie tablice upamiętniające miejsce obozu przejściowego          i cztery ławki. Zmodernizowane zostanie także oświetlenie placu. Nasadzone będą krzewy oraz zostaną stworzone dwie strefy nasadzeń sezonowych.

 

Stworzymy w ten sposób miejsce, gdzie będzie można przy okazji spaceru        z rodziną przejść alejką, zatrzymać się przy tablicach i obelisku. Inicjatywa przesunięcia obelisku ma też duże znaczenie dla osób, które pamiętają czasy okresu wojennego i mieszkają w gminie Lipka. To też nauka historii dla młodzieży, która przechodząc alejką czy siedząc na ławce, chcąc nie chcąc, zatrzyma wzrok na podświetlonym głazie”.

UG Lipka