Chodnik w Czernicach – I etap gotowy

Najnowsze Wydarzenia Złotów

CZERNICE gm.Zakrzewo. Po czterech miesiącach intensywnych prac         w Czernicach zakończył się pierwszy etap budowy chodnika. Kilometrowy trotuar biegnie przy sali wiejskiej w kierunku kościoła. Inwestycja będzie kontynuowana. Pewne jest, że w perspektywie wybudowany zostanie m.in. przykościelny parking.

W lutym bieżącego roku Starosta Złotowski Ryszard Goławski wraz z Wójtem Gminy Zakrzewo Henrykiem Dobrosieleskim zadeklarowali, że wspólnymi siłami, dzieląc koszty po połowie, oba samorządy  wybudują chodnik w Czernicach.

I tak się stało. Roboty ruszyły w kwietniu i trwały cztery miesiące. W tym czasie we wsi, której szefuje sołtys Władysław Jonatz, wybudowano kilometrowy trakt. Tym samym zakończył się pierwszy etap inwestycji.

Kilka dni temu podczas roboczego spotkania w Czernicach, starosta i wójt dyskutowali o  kontynuacji wspólnego zadania. W rozmowach uczestniczyli również m.in. dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie Mirosław Jaskólski, a także ks. kanonik Jan Guss. Obecność duchownego związana była z planami budowy parkingu przy czernickim kościele.

 (Red.)
 Źródło: zlotow-powiat.pl