W Mirosławcu funkcje obsadzone

Najnowsze Polityka Wałcz Wydarzenia

MIROSŁAWIEC. 21 listopada odbyła się pierwsza sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W trakcie sesji radni i burmistrz odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego rady oraz składy poszczególnych komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu – Piotr Czech

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu – Paweł Krawczyk

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Stanisław Pilc
Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Jurenc
Andrzej Kwaśnik

Komisja Gospodarki i Budżetu
Przewodniczący – Piotr Suchojad
Wasilij Głuscow
Paweł Krawczyk
Ryszard Wesołowski
Stanisław Wiese

Komisja Polityki Społecznej
Przewodniczący – Janusz Beer
Iwona Kłos
Justyna Markowska
Stanisław Orawiec
Grzegorz Plewa
Bogusława Skrzypczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący – Grzegorz Plewa
Katarzyna Jurenc
Ryszard Wesołowski.

 mirosławiec.pl