W Szkole Policji polała się krew

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Około 11 litrów krwi zebrano podczas listopadowej akcji krwiodawstwa   w Szkole Policji w Pile.

Zorganizowali ją wspólnie: Samorząd Szkolny Słuchaczy Szkoły Policji w Pile oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,

Tym razem swoją krwią podzieliło się 26 wolontariuszy. Łącznie zebrano około 11 litrów.

Podczas akcji słuchacze i kadra zebrali czekolady, które w przyszłym tygodniu zostaną przekazane niepełnosprawnym.

(Red.)
 Fot. SP Piła