Nowy sprzęt dla druhów

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu odbyło się przekazanie Jednostkom OSP z terenu Gminy i Miasta Jastrowie sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły: automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), 2 pilarki spalinowe oraz 4 zestawy przenośnego sprzętu oświetleniowego  – wynosiła 15 740 zł.

Zakup tego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu w 99%  w ramach ?Programu I Priorytet IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 ? nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa DSRiN-I-7211-782/18,województwo wielkopolskie? z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Fundusz Sprawiedliwości ? którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz w 1 % ze środków własnych Gminy i Miasta Jastrowie.

 

Wszystkie przekazane sprzęty zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia GiM Jastrowie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości opatrzone zostały logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczone klauzulą ?Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 (Red.)
 źródło: jastrowie.pl