Walczą o ważne inwestycje

Biznes Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

Samorząd powiatu chodzieskiego postanowił skorzystać z możliwości zdobycia pieniędzy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Złożyliśmy pięć wniosków o dofinansowanie następujących zadań:

– „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego”. Przedmiotem jest termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Barbary w Chodzieży oraz w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Przewidywana wartość inwestycji wynosi: 5,55 mln zł (w tym deklarowana kwota udziału własnego: 555 tys. zł).

– „Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”. Inwestycja dotyczy modernizacji kotłowni,  wymiany pieców, a w przyszłości zastosowania niskotemperaturowych, odnawialnych źródeł energii. Przewidywana wartość inwestycji wynosi: 4,97 mln zł (w tym deklarowana kwota udziału własnego: 248,5 tys. zł).

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo – Etap I”, inwestycja miałaby objąć ponad trzykilometrowy odcinek drogi, począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193. Aktualny stan drogi wykazuje liczne ubytki, powierzchniowe spękania siatkowe, zwietrzenia, zaniżenia, znaczne koleiny i deformacje. Przewidywana wartość inwestycji wynosi: 12,57 mln zł (w tym deklarowana kwota udziału własnego: 628,5 tys. zł).

– „Remont drogi powiatowej nr 1481P – Etap I”, inwestycja zakłada remont odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 183 relacji Sarbia-Chodzież, w kierunku Oleśnicy.  Droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, a zakres robót objąłby odcinek, na którym nawierzchnia uległa największej destrukcji. Przewidywana wartość inwestycji: 1,95 mln zł (w tym deklarowana kwota udziału własnego: 39 tys. zł).

– „Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P”. Ul. Dworcowa w Budzyniu stanowi główny ciąg komunikacyjny, zbiera ruch lokalny z dróg gminnych i wyprowadza go w kierunku drogi krajowej nr 11. Z uwagi na zintensyfikowany rozwój gospodarczy miejscowości Budzyń, z roku na rok zwiększa się tam natężenie ruchu. Konieczna jest przebudowa skrzyżowania o skomplikowanej geometrii na skrzyżowanie typu rondo. Przewidywana wartość inwestycji: 2,5 mln zł (w tym deklarowana kwota udziału własnego: 51 tys. zł).

Czy przygotowane wnioski zdobędą dofinansowanie, dowiemy się prawdopodobnie w II lub III kwartale tego roku, kiedy ogłoszone zostaną wyniki naboru.

 

  • Starostwo Powiatowe w Chodzieży