Wałecki 107. modernizuje się…

Najnowsze Wałcz

WAŁCZ. Od kilku lat na terenie 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu szpitala prowadzone są działania modernizacyjne i prace remontowo- budowlane. W tym roku prowadzone są cztery duże inwestycje, w znacznej części finansowane przez MON.

1. Nowe lądowisko dla śmigłowców budowane ze środków UE oraz MON. Przedsięwzięcie warte około 1,6 miliona złotych

2. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym szpitala, na potrzeby laboratorium oraz higieny szpitalnej. Wartość prac remontowo ? budowlanych to kwota około 2,8 miliona złotych. Środki finansowe na ten cel pozyskane z MON.
3. Remont i modernizacja oddziału psychiatrycznego. Inwestycja finansowana w znacznym zakresie ze środków MON. Przedsięwzięcie warte około 2,8 miliona złotych.
4. Termomodernizacja budynku przychodni. Koszt tego zadania to kwota około 1,5 miliona złotych.

(WM)
107.sw.mil.pl