Wiata w Krajence gotowa

Najnowsze Wydarzenia Złotów

KRAJENKA. Budowa wiaty przy Stadionie Miejskim w Krajence dobiegła końca.

Wartość inwestycji to 58 374 zł,  z czego dofinansowanie pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska wynosi 46 039 zł. Pozostałe 12 335 zł to środki beneficjenta, czyli Ludowego Zespołu Sportowego Iskra Krajenka, pochodzące z dotacji oraz zwrotnej pożyczki udzielonej na realizację zadania przez Gminę i Miasto Krajenka.

W ramach inwestycji zakupiono 10 ławostołów oraz 2 komplety gry plenerowej molkky. Przy wiacie zamontowany został betonowy grill. Ponadto w ramach zadania wykonano chodnik i nasadzenia.

Wykonawcą zadania była firma Tivolo Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. J. z Zakrzewa.

 (WM)
krajenka.pl