Wiceminister Piechowiak: Zacieśnienie współpracy handlowo-inwestycyjnej jest priorytetem relacji polsko-egipskich

Biznes Inwestycje kraj Polityka Wydarzenia

Pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak podpisał w imieniu rządu RP umowę o współpracy gospodarczej z minister współpracy międzynarodowej Egiptu Ranią Al.-Mashat w obecności prezydentów obu krajów. Wiceminister otworzył także razem z prezydentem RP Andrzejem Dudą Polsko-Egipskie Forum Biznesu w Kairze. Wiceminister Grzegorz Piechowiak uczestniczył w spotkaniach z przedsiębiorcami, podczas których rozmawiano o możliwościach zacieśniania relacji między naszymi krajami.

-Egipt postrzegamy jako kraj z wielkimi perspektywami, bramę do Afryki i Azji leżącą na skrzyżowaniu ważnych szlaków łączących Wschód z Zachodem oraz Północ z Południem – zaznaczył podczas Forum Biznesu minister Grzegorz Piechowiak.

W trakcie trwającego Forum, w którym licznie uczestniczyli polscy przedsiębiorcy, wiceminister Piechowiak zwrócił szczególną uwagę na krajowe innowacyjne rozwiązania technologiczne z takich branż jak zielone technologie, IT, agritech czy również nowoczesne systemy zarządzania miastami, stanowiące polską odpowiedź na wyzwania współczesnego świata.

-Polska położona w sercu Europy, ze stabilną i szybko rozwijającą się, innowacyjną gospodarką pozostaje szeroko otwarta na współpracę międzynarodową – podsumował wiceminister Piechowiak.

Wymiana handlowa oraz inwestycyjna

W polsko-egipskich relacjach gospodarczych największą rolę odgrywa wymiana handlowa. W 2021 roku osiągnęła swój historycznie najwyższy poziom, czyli ponad 725 mln USD. To wzrost o 25% w stosunku do 2020 roku. Polski eksport wyniósł 417 mln USD, a import 308 mln USD.

Sektor ropy naftowej i gazu ziemnego

Podczas wizyty w Kairze podkreślono zainteresowanie Polski współpracą w sektorze ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

-Rynkiem egipskim są zainteresowane spółki Grupy Kapitałowej PGNiG. Interesują się też możliwościami eksportowymi gazu z regionu wschodniego basenu Morza Śródziemnego do Unii Europejskiej oraz pozyskiwaniem aktywów wydobywczych w tym regionie – powiedział wiceminister Grzegorz Piechowiak podczas spotkania w obecności obu prezydentów.

W trakcie rozmów poruszono także kwestię Polsko-Egipskiej Rady Biznesu jako istotnego elementu wspierającego działania biznesowe przedsiębiorców obydwu krajów. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w 2018 r. pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą, a Federacją Egipskich Izb Gospodarczych (FEDCOC).

Umowa o współpracy gospodarczej

Umowa o współpracy gospodarczej, którą podpisał w imieniu rządu RP wiceminister Grzegorz Piechowiak ma na celu umacnianie wzajemnych relacji gospodarczych, poprzez m.in. ustanowienie polsko-egipskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, wspieranie działalności inwestycyjnej, tworzenia wspólnych przedsięwzięć, czy też promowanie większego zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w dwustronne relacje gospodarcze.

Polsko-egipski eksport i import

Największe pozycje w polskim eksporcie w 2021 roku to urządzenia mechaniczne i elektryczne, głównie sprzęt AGD – 101 mln USD, 24% udział w eksporcie, produkty pochodzenia roślinnego, głównie jabłka – 84 mln USD, 20%, artykuły spożywcze (cukier buraczany, wyroby czekoladowe, produkty zbożowe) – 47 mln USD, 11%, produkty przemysłu chemicznego (perfumy, kosmetyki, środki czystości) – 36 mln USD, 9%.

Główne pozycje w polskim imporcie w 2021 r.: wyroby z tworzyw sztucznych (polimery etylenu, propylenu, wyposażenie łazienek) – 71,5 mln USD, 23% udział, materiały i wyroby włókiennicze – 71 mln USD, 23%, produkty poch. roślinnego (truskawki, cytrusy, warzywa suszone)  59 mln USD, 19%..

źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wiceminister-piechowiak-zaciesnienie-wspolpracy-handlowo-inwestycyjnej-jest-priorytetem-relacji-polsko-egipskich