Więcej pieniędzy z budżetu dla szkół i przedszkoli

Biznes Inwestycje kraj Polityka Ukraina

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają 1,63 mld zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Pod koniec lutego br. minister finansów przekazał również samorządom prawie 180 mln zł z rezerwy subwencji oświatowej w budżecie państwa na wsparcie szkół w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Minister finansów zwiększył dziś o 1,63 mld zł wydatki w części budżetu państwa, która jest w dyspozycji wojewodów. Środki te są przeznaczone na udzielenie samorządom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w 2022 r.

Dotacji na ten cel udzielają samorządom wojewodowie, którzy przekazują co miesiąc środki. Pierwsza część dotacji zostanie przekazana niezwłocznie z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego.

28 lutego minister finansów przekazał również samorządom prawie 180 mln zł na wsparcie szkół w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki te pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej w budżecie państwa.