Wielkopolanie ograniczają marnowanie żywności

Chodzież Czarnków Interwencje Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia Zdrowie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie wspiera i organizuje inicjatywy ograniczające marnowanie żywności oraz podnoszenie świadomości tego problemu. Rosnące ceny żywności powodują, że społeczeństwo, zaczyna przykładać coraz większą wagę do racjonalnego kupowania oraz wykorzystania żywności. 29 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości o Stratach i Marnowaniu Żywności, w którym szczególną uwagę poświęca się działaniom zmierzającym do ograniczenia tego zjawiska.
Wielkopolska to region w którym rocznie marnuje się blisko 0,5 mln ton żywności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku opracował i podjął „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”.
Ponadto problem marnowania żywności i ograniczenie jego występowania został wpisany do „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”. W ramach walki z marnowaniem jedzenia realizowane są programy wspierające organizacje pozarządowe (NGO), samorządy lokalne, a także organizowane są wydarzenia mające uświadomić społeczeństwo jak duży wpływ ma racjonalne kupowanie i pełne wykorzystanie produktów spożywczych na nasze portfele.
Zjawisko marnowania żywności oraz zapobieganie jego występowania coraz częściej interesuje społeczeństwo. Drożejąca żywność oraz koszty jej wytwarzania powodują, że zaczynamy dostrzegać jak ważne jest racjonalne kupowanie oraz pełne zagospodarowanie produktów żywnościowych w naszych domach. Samorząd Województwa Wielkopolskiego intensywnie wspiera inicjatywy oraz umożliwia pozyskać wsparcie finansowe organizacjom pomocowym i samorządom lokalnym na realizację zadań służących lepszej dystrybucji żywności oraz edukacji społeczeństwa. Dotychczas z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczono niespełna 400 tys. zł na powstanie Jednodzielni w naszym województwie oraz
ponad 363 tys. zł na transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski Samorząd Województwa Wielkopolskiego w celu ograniczenia marnotrawienia żywności realizuje przedsięwzięcia w postaci konkursów dotacyjnych tj. „Wielkopolskie
Jadłodzielnie” oraz „Mobilne kuchnie warsztatowe”, które skierowane do samorządów oraz wspierające rozwój i funkcjonowanie organizacji pozarządowych (NGO) zajmujących się pomocą żywnościową. Ponadto wśród działań znajdują się także konkursy na „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” oraz „Ośrodki ograniczania
marnotrawstwa żywności”.
Kolejny blok działań, które mają uświadomić mieszkańcom, jak nie marnować jedzenia to akcje edukacyjne, skierowane głównie do młodych wielkopolan. Jedną z nich jest akcja promocji Międzynarodowego Dnia Świadomości o Stratach i
Marnowaniu Żywności, który przypada 29 września. Od dwóch lat w trakcie Targów Smaki Regionów na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywają się pokazy kulinarne „Gotowanie bez marnowania”. W pokazach uczestniczą uczniowie szkół
ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym z całej Wielkopolski.

Bartosz Zalas
podinspektor

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi