Wielkopolscy parlamentarzyści i samorządowcy jednoczą siły. Senator Szejnfeld pisze do Premiera!

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Polityka Trzcianka Wydarzenia Złotów

Wielkopolska jest jednym z najważniejszych dla rozwoju Polski regionów. Obecnie trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje pieniądze z funduszy europejskich na lata 2021-2027. Jak już powszechnie wiadomo, w projekcie alokacji środków finansowych z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, przewiduje się na WRPO aż o jeden miliard euro mniej niż było to w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Senator Adam Szejnfeld wystosował oświadczenie senatorskie do premiera Morawieckiego w sprawie obcięcia dla Województwa Wielkopolskiego środków finansowych z funduszy Polityki Spójności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Po analizie wyników rozdziału środków należy dojść do wniosku, że zaproponowana alokacja funduszy pomiędzy polskie województwa jest bardzo niekorzystna dla Wielkopolski, co szczególnie przełoży się na biedniejsze subregiony województwa.

Senator Adam Szejnfeld w swoim piśmie do Premiera zauważył, że gros PKB Województwa Wielkopolskiego wytwarzane jest przez miasto Poznań i obszar podpoznański. W tym kontekście pozostałe subregiony, w tym Wielkopolska północna, wymagają zatem szczególnego wsparcia, by dokonać w odpowiedniej perspektywie czasu wyrównania poziomów pracy i życia mieszkańców ze stolicą regionu. Służą temu m.in. inwestycje finansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ? zaznaczał w swoim wystąpieniu do szefa rządu senator Ziemi Pilskiej.

Miliard euro mniej to przede wszystkim mniej istotnych inwestycji. Jeśli do tego dojdzie, to ten stan odbije się na jakości życia Wielkopolan. Co bardzo ważne, tak de facto nie znane są zasady czy algorytmy, jakie wzięto pod uwagę, a które decydowały o rozdziale dotychczasowych pieniędzy oraz mogą rozstrzygać o kolejnym podziale środków rozwojowych.

Z tych powodów senator z Wielkopolski zapytał także i o to, jakie przyjęto kryteria, a w tym przede wszystkim, jak określono ich wagi, podejmując prace dotyczące rozdziału środków z Funduszy Europejskich dla polskich województw oraz czy te kryteria i wagi zostaną podtrzymane, czy też być może będą zmienione w dalszych pracach zmierzających do ostatecznej regionalnej alokacji funduszy unijnych.

Postulując zwiększenie środków na WRPO dla Wielkopolski senator Szejnfeld poprosił też o informację, czy w ostatecznych decyzjach rządu Wielkopolska może liczyć na wyższy, niż dotychczas budżet wsparcia, a jeśli tak, to o jakie kwoty może chodzić.

Anna Karmowska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Fot. (fb)