Wielkopolscy Terytorialsi pamiętają o generale Taczaku

Najnowsze Regiony Wydarzenia

POZNAŃ. 2 marca przypadła 60. rocznica śmierci gen. bryg. Stanisława Taczka – pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego.  Od 2019 roku ten zasłużony żołnierz jest patronem 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.  

Wielkopolska jednostka WOT powstaje już od dwóch lat. W tym roku z rąk Ministra Obrony Narodowej otrzymała sztandar najważniejszy symbol jednostki wojskowej. Właśnie na nim znajdują się inicjały gen. bryg Stanisława Taczaka, którego imię jednostka nosi od 2019 roku. Stało się to dzięki staraniom żołnierzy i ich dowódcy pułkownika Rafała Miernika. Generał stał się tym samym  ucieleśnieniem żołnierskich cnót dla Terytorialsów z naszego województwa oraz godnym naśladowania społecznikiem i naukowcem. W rocznicę urodzin jak i śmierci generała żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady WOT składają hołd swojemu patronowi.  Oddając cześć  pamięć pierwszemu dowódcy powstania wielkopolskiego, przedstawiciele jednostki, złożyli wiązanki kwiatów na grobie generała na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu oraz pod jego pomnikiem w Mieszkowie.

***

Stanisław Taczak, urodził się 8 kwietnia 1874 r. w Mieszkowie. W stopniu majora dowodził Powstaniem Wielkopolskim w jego początkowym okresie. Po wyzwoleniu Wielkopolski brał udział w wojnie polsko ? bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. W stopniu pułkownika dowodził wtedy XXXIV Brygadą Piechoty oraz 17 Wielkopolską Dywizją Piechoty. We wrześniu 1939 roku już jako generał dostał się do niemieckiej niewoli.  Z obozu jenieckiego został uwolniony w kwietniu 1945 roku. Zmarł w Malborku 2 marca 1960 roku. Jego prochy wróciły do Poznania w 1988 roku i pochowane zostały na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.  Za swoje zasługi został odznaczony został m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Kawalerem Legii Honorowej ? budując nieoceniony wzór, godny naśladowców kolejnych pokoleń.

***

Obecnie w szeregach 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Gen. Bryg. Stanisława Taczaka służy już ponad 1500 żołnierzy. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo wielkopolskie a od niedawna także województwo lubuskie. W skład brygady wchodzą w tej chwili dwa bataliony lekkiej piechoty (blp): 124 blp z siedzibą w Śremie oraz 125 blp w Lesznie. Pod dowództwo jednostki w Poznaniu podlega również nowoutworzony 151 blp w Skwierzynie. W skali kraju WOT liczy ponad 24,000  żołnierzy, w tym ponad 21,000 ochotników.

 Kpt. Marcin MISIAK

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej