Wielkopolska: Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne

Najnowsze Regiony Wydarzenia

Coraz więcej wielkopolskich pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne. Tylko w 2018 roku na terenie województwa było takich pracodawców ponad 5 tys. Otrzymali oni dofinansowanie z PFRON-u o wartości 370 mln zł. W Wielkopolsce liczba zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami wynosi ok. 40 tys.

W województwie wielkopolskim od 2015 roku odnotowano systematyczny wzrost liczby pracodawców otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (od 2015 r. ? 3,9 tys. pracodawców do 5 tys. w 2018 r.) oraz systematyczny wzrost kwoty wypłacanego dofinansowania o 23 mln zł (347 mln zł w 2015 r. do 370 mln zł w 2018 r.). W tym okresie wzrosła także kwota refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą (z 10,9 mln zł do 12,3 mln zł).

? Warto docenić zaangażowanie wielkopolskich pracodawców, którzy coraz chętniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami ? mówi Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg. Zauważa ona, że środki na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z roku na rok rosną. ? W skali całego kraju w 2018 roku dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wynosiło 3 mld 317 mln zł. W tegorocznym planie finansowym na ten cel zabezpieczona została nieco wyższa kwota 3 mld 321 mln zł. Tylko do końca maja br. w całym kraju wypłaciliśmy już 1 mld 306 mln zł ? dodaje Marlena Maląg.

W ostatnich latach wyraźnie zmniejsza się dysproporcja pomiędzy zarejestrowanymi w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR ? red.) PFRON pracownikami niepełnosprawnymi z otwartego i chronionego rynku pracy. Jeszcze w grudniu 2013 r. udział pracowników zakładów pracy chronionej w stosunku do ogółu pracowników niepełnosprawnych, zarejestrowanych w SODiR wynosił 66,2 proc. W prowadzonej przez PFRON Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2018 roku było zarejestrowanych 252 tys. pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków PFRON, w tym: na chronionym rynku pracy 107 tys. osób (42,5 proc.), oraz na otwartym rynku pracy 145 tys. osób (57,5 proc.).  Dla porównania w grudniu 2017 roku odnotowano ogółem 260 tys. zarejestrowanych osób niepełnosprawnych (122 tys. rynek chroniony tj. 46,9 proc. i 138 tys. rynek otwarty tj. 53,1 proc.). ? W Wielkopolsce w styczniu 2019 stosunek pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków PFRON z otwartego i chronionego rynku pracy wyniósł 65,1 proc. do 34,9 proc., co świadczy o mniejszej dynamice zmian w tym zakresie w tej części Polski ? wyjaśnia Marlena Maląg.

PFRON tworzy warunki sprzyjające pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym i społecznym poprzez takie programy, jak np. ?Aktywni Plus?, na które zostało przeznaczonych ponad 35 mln zł. W rezultacie osoby z niepełnosprawnością mogą podejmować zatrudnienie na otwartym rynku pracy w dużych przedsiębiorstwach realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotychczas PFRON w ramach programu Praca-Integracja nawiązał współpracę z Pocztą Polską, Grupą Enea oraz PKN Orlen. Na przykład Poczta Polska w wyniku współpracy z PFRON-em zatrudniła 283 osoby w skali kraju, z czego 22 osoby zostały zatrudnione przy udziale oddziału Fundacji Aktywizacja mieszczącego się w Poznaniu. Kandydaci do świadczenia pracy w Poczcie Polskiej S.A. są przygotowywani poprzez działania Fundacji Aktywizacja w zakresie rekrutacji, doradztwa i wsparcia, rozumianego, jako doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne, Job Crafting, Trener Pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, warsztaty umiejętności zawodowych, szkolenia e-learningowe oraz wsparcie w procesie utrzymania zatrudnienia.

Katarzyna Hrynkiewicz
Ekspert ds. komunikacji PFRON